Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

MADDE 1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

Satıcı : RMA TOURİSM GIDA İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Astoria Sit. No: 127 b/24 Şişli/İstanbul
Telefon :
İnternet Sitesi: www.emmaistanbul.com.
E-mail :
Mersis No :0735112105700001

Alıcı : [.]
Adı Soyadı : [.]
Adresi : [.]
Eposta : [.]
IP adresi : [.]

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait “www.emmaistanbul.com” alan adlı internet sitesi üzerinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/ürünleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

3.1. Sözleşme Konusu Ürün

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli sepet sayfasında ve aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürünler:
Ted. Kodu Ürün Adı Marka Fiyat Adet Tutarı:
Kargo Ücreti:
KDV dahil toplam alışveriş tutarınız:
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :
Cayma hakkının kullanılması halinde iade için öngörülen taşıyıcı: ARAS KARGO

Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli İnternet Sitesi’nde ürün/ürünlerin tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. Ödeme Şekli

Satıcı, Alıcı’dan veya siparişte kullanılan ödeme aracından kaynaklanan herhangi bir nedenle gerekli gördüğü durumlarda, siparişi durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

3.3. Teslimat Şekli ve Adresi

3.3.1. Ürünün teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

3.3.2. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcı’nın sipariş formunda belirttiği adresinde elden teslim edilecektir. Teslimatı yapacak kargo şirketinin Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın ürünü, Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.3.3. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı giderler Alıcı’ya aittir.

3.3.4. Kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar Satıcı’nın inisiyatifindedir. Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli Alıcı’dan tahsil edilir. Satıcı’nın ilgili kargo bedelini varsa Alıcı’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.

3.3.5. Teslimat anında, ürün Alıcı tarafından kontrol edilmelidir, hasar görmüş olduğu düşünülen ürün, teslimatı yapan kurye önünde kontrol edilmelidir. Teslimat anında ürün üzerinde zarar tespit edildiği takdirde, Alıcı, ürünü ilgiliye iade edebilir veya kargo şirketi ise tutanak tutturarak ürünü teslim almayabilir. Ürün teslimatından itibaren, Satıcı, Alıcı’ya karşı olan sorumluluklarını tam olarak yerine getirmiş kabul edilir.

3.3.6. Alıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir.

MADDE 4. CAYMA HAKKI

4.1. Mevzuat gereği, Alıcı isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına istinaden özel hazırlanmış veya ürünün standart niteliklerinde değişiklik yapılmış ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçebilecek ürünler ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, gıda ürünlerinin bozulabilir olması ve gıda güvenliği sebebiyle tekrar kullanımının mümkün olmaması sebebiyle ürünün kontrol edilip teslim alınması sonrasında Alıcı’nın cayma hakkının bulunmadığını bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.2. Alıcı, sair mevzuat gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE 5. SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Satıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.2. Satıcı ürün/ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan bu durumu Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Satıcı, ödenen bedel ve varsa belgelerin süresi içerisinde Alıcı’ya iadesini gerçekleştirmesi sonrasında başkaca bir bedel ve/veya tazminat ödeme zorunluluğunda değildir. Satıcı’nın sorumluluğu, bedelin iadesi ile sona erer ve başkaca bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu doğmaz. Özellikle, satın alınan ürünün stokta kalmaması ya da hasarlı olmayan ve gönderime uygun ürünlerin olmaması nedeniyle Sözleşme’nin ifa edilemediği durumda, Satıcı, bedel iadesi ve ilgili belgelerin iadesini yaparak sözleşme ilişkisini sonlandırabilir. Bu işlem dolayısıyla Satıcı’nın hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu olamaz.

5.3. Garanti belgesi ile satılan ürün/ürünlerden olan veya olmayan ürün/ürünlerden hasarlı olan ürün/ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır. Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını, salgın hastalıklar gibi olağanüstü olaylar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için banka tarafından belirlenen prosedür Alıcı tarafından kabul edilir.)

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi durumunda, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

MADDE 7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşme’de düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 8. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9. YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ve 6 (altı) sayfadan ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [.] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

× Whatsapp