Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

1. TARAFLAR

Satıcı : RMA TOURİSM GIDA İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Astoria Sit. No: 127 b/24 Şişli/İstanbul
Telefon :
İnternet Sitesi: www.emmaistanbul.com.
E-mail :
Mersis No :0735112105700001

Alıcı : [.]
Adı Soyadı : [.]
Adresi : [.]
Eposta : [.]
IP adresi : [.]

2. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait www.emmaistanbul.com internet sitesi (“Site”)’nde nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin (“Ürün/ler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

Satıcı’nın, Site üzerinden vereceği hizmet; https://www.emmaistanbul.com/ sitesinde satışa sunulan Ürünler’in Alıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, Satıcı’nın stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede Ürün’ün Alıcı’ya kargo firması tarafından teslimidir. Ürünler’in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler internet sitesinde belirtildiği gibi olup bu bilgiler Alıcı tarafından da onaylanmıştır.

4. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve Ürün bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 7 (yedi) gün içinde teslim eder.

5. MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi Alıcı’nın talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, Alıcı’nın önceden bildirim yapması şartıyla bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı ise Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir

6. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

7. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hataen yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcı’nın Alıcı’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Alıcı’nın talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

8. CAYMA HAKKI

Mevzuat gereği, Alıcı isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına istinaden özel hazırlanmış veya ürünün standart niteliklerinde değişiklik yapılmış ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçebilecek ürünler ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, gıda ürünlerinin bozulabilir olması ve gıda güvenliği sebebiyle tekrar kullanımının mümkün olmaması sebebiyle ürünün kontrol edilip teslim alınması sonrasında Alıcı’nın cayma hakkının bulunmadığını bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, sair mevzuat gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşme’de düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

10. SON HÜKÜMLER

Satıcı, siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece Alıcı’nın Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; Alıcı’nın 6502 sayılı kanunda yer alan tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

Alıcı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48/2 maddesi ile Yönetmelik’in. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndaki tüm açıklamalar ve bilgiler Alıcı’nın Site’de onayladığı an itibarıyla geçerli olup kabulü halinde Satıcı ve Alıcı arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

× Whatsapp