Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta ““www.emmaistanbul.com” alan adlı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) tüm yasal haklarının sahibi ve işletmecisi RMA TOURİSM GIDA İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (“EmmaEmma”) ile diğer tarafta İnternet Sitesi’ne üye olan gerçek kişi (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne üye olması amacıyla ve Sözleşme’nin, ilgili İnternet Sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: İnternet Sitesi’ne üye olan ve İnternet Sitesi üzerinden Emma tarafından satışa arz ürün/ürünleri satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Ürün: Emma tarafından “Villa Emma” markası altında İnternet Sitesi’nde satışa çıkarılan ürünleri ifade eder.

İnternet Sitesi: “www.emmaistanbul.com” alan adından oluşan internet sitesini ifade eder.

3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin, bu ürünlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İnternet Sitesi içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ürün ve hizmetlere ilişkin tüm uyarı, yazı ve açıklamalar Sözleşme’nin kapsamına girmekte olup Kullanıcı, Sözleşme’nin hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ürün ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve İnternet Sitesi Kullanım Şartları

4.1. İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için üyelik formunun zorunlu alanlarının eksiksiz doldurulması gerekmekte olup üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı üyelik formuna aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız kabul eder. İnternet Sitesi’ne kayıt esnasında verilmiş olan e-posta adresi üye olan Kullanıcı’ya özeldir. Aynı e-posta adresi ile iki farklı üyeliğin olması mümkün değildir.

4.2. Kullanıcı, üye olmak için kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur. Şifre sadece üye olan Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Emma şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt esnasında girdiği e-posta adresini ve şifresini girmesi gereklidir.

4.3. Aşağıda yazılı durumlarda, İnternet Sitesi yönetimi ve/veya Emma’ye üye olan Kullanıcı’nın İnternet Sitesi kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere/işlemlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

• Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin İnternet Sitesi’ne kaydedilmesi durumunda.
• İnternet Sitesi’nde yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
• İnternet Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek, İnternet Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde sergilenen ürün/ürünleri satın almak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Emma tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

5.1.2. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, İnternet Sitesi’nin hizmetlerinden faydalanırken ve İnternet Sitesi’ndeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesi’nde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3. Kullanıcı’nın, Emma tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurundan dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden doğrudan veya dolaylı olarak Emma’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.1.4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde kendisine ait kullanıcı bilgilerini ve satışa konu ürüne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.5. İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olmak ve işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü daha önce ihlal etmemiş olmak gerekmektedir. Bu şartları taşımayan kişiler üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile Kullanıcı sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar. Kullanıcı, üyelik aşamasında belirttiği açık doğum tarihinin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olur. 18 yaşını doldurmamış olduğu, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen Kullanıcı’nın üyeliği iptal edilir.

5.1.6. Kullanıcı tarafından oluşturulan üye profili, Emma tarafından onaylandıktan sonra İnternet Sitesi’nde görüntülenir. Kullanıcı profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, web adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz. Emma’nin, profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkı bulunmaktadır.

5.1.7. İnternet Sitesi’nde herhangi bir şekilde herhangi bir siyasi görüşün, dinin ve benzerinin propagandası yapılamayacağı gibi, herhangi bir şekilde reklam da yapılamaz.

5.2. Emma’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Emma, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürün/ürünleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.  Emma bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.2. İşbu Sözleşme hükümlerine ve İnternet Sitesi’nde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı’nın üyeliği, Emma tarafından geçici veya daimî olarak iptal edilebilir.

5.2.3. Emma, İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmelerini 3 (üç) yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni Kullanıcı’nın talebi ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.4. Emma herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Emma’nin İnternet Sitesi üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.2.5. Emma servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmemektedir.

5.2.6. Emma satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Emma stokta bulunmayan ürün/ ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Kullanıcı hesabına iade edebilir. Emma, ürünlerin İnternet Sitesi’nde teşhir edilmesiyle ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt etmez.

5.2.7. Emma İnternet Sitesi’nden Kullanıcı’nın başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde Kullanıcı, geçiş yapacağı web sitelerinin içeriğinden Emma’nin ve bu web siteleri tarafından kendisinden talep edilecek olan kişisel veri niteliğini haiz verilerin paylaşılmasından, işlenmesinden ve aktarılmasından sorumlu olmadığını kabul eder.

5.2.8. Emma ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Emma üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

5.2.9. Emma İnternet Sitesi’ne ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir ve/veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Sorumluluklar

6.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

6.2. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’nin kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

6.3. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alan notları silemez veya çıkartamaz. Emma, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

6.4. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcı’nın siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden Kullanıcı bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

6.5. İnternet Sitesi bünyesinde yer alan bütün görsel ve yazınsal içeriğin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Emma’nin izni olmadan link vermek yasaktır.

6.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Emma’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu Emma tarafından oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

6.7. İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Emma sorumlu tutulamaz.

6.8. Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (“hacking” veya “hacker” olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (“port scan”, “stealth scan” v.b. aktiviteler), internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya “pinging”, “flooding”, “mailbombing”, “denial of service” gibi, diğer Kullanıcıların, İnternet Sitesi’ni kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerden Emma sorumlu tutulamaz.

7. Ödeme

7.1. Kullanıcılar, satın aldıkları ürün/hizmete ilişkin olarak yapacakları ödemeleri kredi kartı (Visa, MasterCard vb.) yoluyla gerçekleştireceklerdir. İşbu sayılan ödeme yöntemlerinin haricinde başka herhangi bir ödeme yöntemi kabul edilmeyecektir. Bu konuda yaşanabilecek aksaklıklarda “info@Emma.com” adresine e-posta mesajı göndererek ya da 09:00 – 20:00 saatleri arasında “+90 212 ____” numaralı telefon numarasını arayarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

7.2. İnternet Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, İnternet Sitesi’ndeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

7.3. İnternet Sitesi üzerinden yapılacak tüm alışverişler, yasal gereklilikler doğrultusunda faturalandırılacak olup siparişler Kullanıcı’ya sevk irsaliyesi ve fatura ile beraber gönderilecektir. İnternet Sitesi’nde satılan ürün bedellerine mevzuat gereğince ilgili KDV oranları dahildir.

7.4. Kargo ücreti, yapılan toplam alışveriş miktarına dahil edilmek suretiyle Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

8. Gizlilik Politikası

Emma kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Emma gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın İnternet Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Emma‘nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

9. Ödeme Güvenliği

Toplanan mali bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin fatura edilmek için kullanılmaktadır. İnternet Sitesi’nde satın alma işlemi yapıldığında Kullanıcı’ya ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmekte olup Kullanıcı bu durumu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.
Kullanıcı’ya ait tüm kredi kartı ve kişisel bilgiler internet güvenlik standardı olan 3D Secure Ödeme sistemi ile 128 mbit koruma ile şifrelenmiştir. Bu şekilde Kulanıcı’ya ait bilgilerin, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

Kullanıcı tarafından güvenli ortamda yapılacak olan işlemlerde Kullanıcı ve Kullanıcı’ya kredi kartını tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından Kullanıcı bilgilerine ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu Kullanıcı’ya bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve Emma tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine Emma tarafından erişilmesi mümkün değildir.

10. Diğer Hükümler

10.1. Teslimat

10.1.1. İnternet Sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde, satın alınan ürünlerin Kullanıcı’ya teslimi Emma tarafından belirlenebilecek bir kargo firması tarafından gerçekleştirilecektir. Teslim süresi, normal şartlarda ürünün üretilip kargo şirketine teslim edilmesinden itibaren ____ iş günüdür.

10.1.2. Belirtilen günler dahilinde ürünün Kullanıcı’ya ulaşmaması halinde, teslimat problemleri için “info@Emma.com” adresine e-posta gönderilerek ya da 09:00 – 20:00 saatleri arasında “+90 212 ____” numaralı telefon aranarak İnternet Sitesi yetkilileri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

10.1.3. Teslimat problemleri yaşanmaması için sevkiyat bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması ve teslimat yapılacak adreste bulunulması gerekmektedir.

10.1.4. Zarar görmüş paketlerin Kullanıcı tarafından teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulması gerekmektedir. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, Kullanıcı’nın paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edilip edilmediğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durumun, tutanağın Kullanıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Emma’ye bildirilmesi gerekmektedir. Emma tarafından uygun görülen durumlarda, ürünün yeniden temini sağlanabilecektir.

10.2. İade

Emma satın alınan ürünlerin iadesi konusunda Mesafeli Satış Sözleşmesi’nede yer alan hükümler geçerli olacaktır.

10.3. Sözleşme Değişiklikleri

Emma tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10.4. Mücbir Sebepler

Taraflar arasında Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan ve aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, Taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen bir sebeple borcun işbu Sözleşme’ye uygun olarak ifasını imkânsız veya ifayı talep etmenin objektif iyiniyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, Emma işbu Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Emma için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Emma’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.6. Tebligat Adresleri

Emma tarafından, İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi esnasında ziyaretçilerden herhangi bir e-posta adresi istenmemektedir. Ancak Kullanıcıların üyelik esnasında bildirecekleri e-posta adresleri, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

İnternet Sitesi’nin Kullanıcı’nın kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın İnternet Sitesi tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir.

10.7. Sözleşmenin Feshi

Emma işbu Sözleşme’yi dileği zaman tek taraflı olarak herhangi bir tazminat veya cezai şart ödemeksizin feshedebilecektir.

11. Yürürlük

11 (onbir) madde ve 8 (sekiz) sayfadan ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [.] tarihinde, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

× Whatsapp